ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကုိ ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း ကုိရီးယားလုိေၿပာမယ္

အခ်စ္ဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာရွိတယ္။ အခ်စ္ရဲ့အစြမ္းဟာ နက္နဲလွၿပီး၊ လူရဲ့စိတ္ကုိပါ ေၿပာင္းလဲႏူိင္တယ္။  တၿခားသူရဲ့  ႏွလုံးသားကုိရခ်င္ရင္ ခ်စ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ၿပပါဆုိတဲ့စကားအတုိင္း က်ေနာ္တုိ့လည္ူ ကုိယ္ရခ်င္တာ၊ လုိခ်င္တာေတြကုိ အခ်စ္စကားလုံးေတြနဲ့ ခ်ဴပ္ရေအာင္…   အခ်စ္ကုိ ေဖာ္ၿပတဲ့ စကားလုံးတုိင္းဟာ ခ်ဴိသာလုိ့ လူေတြ ၾကားသင့္တဲ့ အရာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္…. 사랑 – အခ်စ္Read More

မိတ္ဆက္နည္း

မိတ္ဆက္တဲ့အခါမွာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ သဒါကုိ စုၿပီး တင္ေပးပါ့မယ္။ ၁။ N+ (이) 라고하니다 (နာမ္+ လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္) နာမ္ တစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္တဲ့ အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ “လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္” လုိ ့ လုိရင္းအဓိပယ္ရပါတယ္ ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္ 저는 멍멍 이라고 합니다.Read More

ေ၀ါဟာရ ေလ့လာရေအာင္

하다- လုပ္သည္ 다니다- တက္ေရာက္သည္ 하교 – ေက်ာင္း 교회- ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း 사장님- သူေဌး 선배님- စီနီယာ 형님- အစ္ကုိၾကီး 동생- ညီေလး 여동생- ညီမေလး 남동생- ညီေလး (ေယာက်ားေလး ညီေလး) 교수님- ပါေမာကခRead More

ေ၀ါဟာရ ေလ့လာရေအာင္

가다- သြားသည္။ 가고 싶다 -သြားခ်င္သည္ 갈것이 없다- သြားစရာမရွိသည္။ 갔다오다- သြားၿပီေနာက္ ၿပန္လာသည္။ 가르치다- သင္ၿပသည္။ 가치- တန္းဖုိး 같다- အတူတကြ 가깝다- နီးေသာ 오다 -လာသည္။ 오는길- လာရာလမ္း 비 –Read More

ကုိရီးယားလုိ ေစ်း၀ယ္ထြက္ရေအာင္

ကုိရီးယား ေစ်း၀ယ္ ထြက္ရင္ အဂၤလိပ္လုိ ႏူိင္ငံၿခားပါ ဆုိၿပီ ေလွွွ ်ာက္သုံးလုိ ့မရဘုူး။ ကုိရီးစာမွ ကုိရီးစာကုိ သုံးလုိ ့ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအနီးနားမွာ ဘာေစ်းရွိတာလဲ။ 여기 옆에 시장이 있어요? ဟုိနားမွာ ေစ်းရွိတယ္ 거기에 있습니다. အတူတူသြားရေအာင္… ငါလည္း ၀ယ္စရာရွိတယ္။ 같이 갑시 다. 나도 사야겠어요.Read More

A/V-(으)며 ႏွင့္ A/V-고

ဒီႏွစ္ခုရဲ့ အဓိပယ္က “ၿပီ” ၿဖစ္ပါတယ္။ သုံးရတာ တူေပမယ့္ (으)며 က 고 ထက္ အဆင့္ၿမင့္ပါတယ္။ သုိေသာ္လည္း  (으)며 ကေတာ့ စာေရးတဲ့အခါမွာ အသုံးၿပဳတာ မ်ားပါတယ္။ 고ကေတာ့ စကားေၿပာတဲ့အခါမွာ အသုံးမ်ားတယ္.. ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္… 이 음식은 맛있으며 값도Read More

ယေန႔အတြက္ သဒၵါ

ဒီေန႔ေတာ့ သဒၵါႏွစ္မ်ဳိးတင္ေပးမယ္။ Level 2အဆင့္ရွိတဲ့ သဒၵါေတြ ဆိုေပမယ့္ အသုံးမ်ားတဲ့ သဒၵါေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရေအာင္က်က္ပါဗ်ာ….. ၁။ N+때문에 (နာမ္+ေသာေၾကာင့္) နာမ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္လို႔ ဆင္ျခင္ေပးတဲ့အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ဆိုရင္ ေနမေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္မလာတာပါ။ ျဖစ္ပ်က္ကို ရွင္းျပတဲ့အခါမွာ နာမ္နဲ႔တြဲၿပီ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာကိုRead More

V+ 게 되다

ဒီေန ့ေတာ ့ V+ 게 되다နှင့္ ပက္သက္ျပီးတင္ေပးပါ ့မယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတိတ္က မျဖစ္ေသးတာ ျဖစ္လာတဲ့ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာစကားအရ ရလာၿပီေလ၊ ျဖစ္လာၿပီ၊ ျဖစ္လာလို႔၊ ေတြ႕ျဖစ္လို႔ ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ ဥပမာကို ေအာက္က ဝါက်မွာ အတူတူ ေလ့လာၾကရေအာင္….. 3개월 부터Read More

TOPIK (Test of Proficiency in Korean) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Topik ဆုိသည္မွာ အဂၤလိပ္လုိ Test of Proficiency in Korean ၿဖစ္ၿပီး ကုိးရီးယားလုိ한국어능력시험 ၿဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸယ္မွာ ကုိးရီယားစာ စာေမးပြဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ TOPIKဟာ ၁၉၉၇ကစၿပီေၿဖဆုိကာ အခုဆုိရင္ နွစ္၂၀ နီးပါးသက္တမ္းရွိၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံး၂၂၇၄ေယာက္နဲ့စေၿဖေပမယ့္ အခုဆုိရင္ သိန္းနဲ့ခ်ိၿပီး ေၿဖဆုိၾကပါတယ္။ Wikipedia စာရင္းအရ ၂၀၁၂နွစ္ ေနာက္ပုိင္းRead More