ကုိးရီးယားမွာ သတိထားရမယ့္ Voice Phishing ႏွင့္ Smishing

ပထမဦစြာ Voice Phishing ႏွင့္ Smishing အၾကာင္းကုိ ရွင္းၿပခ်င္တယ္။ Voice Phishing ဆုိတာဘာလဲ။  ။ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္း ၿဖစ္တဲ့ဖုန္း၊ အင္တာနက္ကုိ အသုံးၿပဳၿပီ တစ္ၿခားသူကုိ ဖုန္း(အသံၿဖင့္) ေခါ ္ဆုိၿပီ လိမ္လည္သြားတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ လူ ညာတာကုိ ဆုိလုိတာ ၿဖစ္ပါတယ္။Read More

A/V-(으)며 ႏွင့္ A/V-고

ဒီႏွစ္ခုရဲ့ အဓိပယ္က “ၿပီ” ၿဖစ္ပါတယ္။ သုံးရတာ တူေပမယ့္ (으)며 က 고 ထက္ အဆင့္ၿမင့္ပါတယ္။ သုိေသာ္လည္း  (으)며 ကေတာ့ စာေရးတဲ့အခါမွာ အသုံးၿပဳတာ မ်ားပါတယ္။ 고ကေတာ့ စကားေၿပာတဲ့အခါမွာ အသုံးမ်ားတယ္.. ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္… 이 음식은 맛있으며 값도Read More

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ သန္းၾကြယ္သူေဌးၿဖစ္လာသူ ကုိရီးယားႏူိင္ငံသား

၁၉၆၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ရက္မွာ လူေလာကကုိ ေရာက္လာတဲ့ ကုိရီးယားႏူိင္ငံသား တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။သူ ့နာမည္ကေတာ ့ ကင္(မ္)ပုန္းဆူး (Kim Boem-soo) ၿဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သာမာန္လူတန္စား မိသားစုကေန ဆင္းသက္တာၿဖစ္ေပမယ့္ လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ သူရ ဲ့တီထြင္မူေၾကာင့္ ယခုဆုိရင္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ၿဖစ္ပါၿပီ။ ဒီလုိ တစ္ခဏေလး အတြင္းမွာ ဘယ္လုိၿဖစ္ၿပီ ေအာင္ၿမင္မူရသလဲဆုိရင္….Read More

TOPIK (Test of Proficiency in Korean) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Topik ဆုိသည္မွာ အဂၤလိပ္လုိ Test of Proficiency in Korean ၿဖစ္ၿပီး ကုိးရီးယားလုိ한국어능력시험 ၿဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸယ္မွာ ကုိးရီယားစာ စာေမးပြဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ TOPIKဟာ ၁၉၉၇ကစၿပီေၿဖဆုိကာ အခုဆုိရင္ နွစ္၂၀ နီးပါးသက္တမ္းရွိၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံး၂၂၇၄ေယာက္နဲ့စေၿဖေပမယ့္ အခုဆုိရင္ သိန္းနဲ့ခ်ိၿပီး ေၿဖဆုိၾကပါတယ္။ Wikipedia စာရင္းအရ ၂၀၁၂နွစ္ ေနာက္ပုိင္းRead More

ကုိးရီးယားမွာ တကၠသိုလ္တက္ဖုိ ့ ဘာေတြၿပင္ဆင္သင့္လဲ?

ပထမဆုံးေက်ာင္းလြြ်ာကုိ ၿပင္ဆင္ဖုိ ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေလ်ွာက္လြ်ာအတြက္ ဘာေတြၿပင္ဆင္သင့္လဲဆုိ၇ င္ ၁။  ေက်ာင္းေလွ်ာက္လြ်ာ ၿဖည့္ရပါမည္။ ၂။ နူိင္ငံကူးလက္မွတ္နွင့္ ဓာတ္ပုံ ၃။ ေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခံဲ့ေသာ ေက်ာင္းဘြဲြ ့လက္မွတ္နွင့္ အမွတ္စာရင္း (နုိၾတီအဂၤလိပ္ဘာသာၿပန္) ၄။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (နုိၾတီအဂၤလိပ္ဘာသာၿပန္) ၅။ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း သက္ေသၿပဖုိ ့ မိမိဘဏ္မွာ သိန္း ၂၀၀နွင့္အထက္… ၆။ေက်ာင္းလခသြင္းဖုိ ့ေငြ (ေက်ာင္းတုိင္းရဲ ့Read More