ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကုိ ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း ကုိရီးယားလုိေၿပာမယ္

အခ်စ္ဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာရွိတယ္။ အခ်စ္ရဲ့အစြမ္းဟာ နက္နဲလွၿပီး၊ လူရဲ့စိတ္ကုိပါ ေၿပာင္းလဲႏူိင္တယ္။  တၿခားသူရဲ့  ႏွလုံးသားကုိရခ်င္ရင္ ခ်စ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ၿပပါဆုိတဲ့စကားအတုိင္း က်ေနာ္တုိ့လည္ူ ကုိယ္ရခ်င္တာ၊ လုိခ်င္တာေတြကုိ အခ်စ္စကားလုံးေတြနဲ့ ခ်ဴပ္ရေအာင္…   အခ်စ္ကုိ ေဖာ္ၿပတဲ့ စကားလုံးတုိင္းဟာ ခ်ဴိသာလုိ့ လူေတြ ၾကားသင့္တဲ့ အရာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္…. 사랑 – အခ်စ္Read More

ေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလားေၿပာနည္း (အၾကံညဏ္ေပးနည္း)

ကုိရီးယားလုိ ေကာင္လား၊ မေကာင္းဘူလား ေမးတတ္ဖုိ ့လုိ့တယ္။ ဘာလုိ ့လဲဆုိရင္ တစ္ၿခားသူရင္ အၿမင္ကုိ သိႏူိင္ဖုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ တစ္ၿခားသူရဲ့ အုိင္ဒီယာကုိ ရခ်င္ရင္ ေအာက္မွာေဖာ္ၿပတဲ့ သဒါကုိ သုံးၿပီေၿပာဆုိရပါမယ္။ …..이/가 좋다 (좋아요)/ 나쁘다 (나빠요) –  က ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဥပမာ 가방이 좋아요 (좋다) လြယ္အိတ္က ေကာင္းလုိက္တာ..Read More