ကမာ႓့ဖလားကို ကီုးရီးယားလို ၾကည့္မယ္

ပထမဆုံး ေဝါဟာရကေနေလ့လာရေအာင္…. 심판 – ဒိုင္လူႀကီး 선수 – အားကစားသမား၊ ပေလယာ 이기다-ႏိူင္သည္။ အႏိူင္ရရွိသည္။ 지다- ႐ွဳံးသည္။ ေပ်ာက္ဆုံးသည္။ 골을넣다 – ဂိုးသြင္းသည္။ 득점을 하다 – အမွတ္ရသည္။ ဂိုးသြင္းသည္။ 승부육이 강하다 –Read More

ကုိးရီးယားလုိ ခြင့္ေတာင္းနည္း

ခြင့္ေတာင္းၿခင္းဆုိတာ ေအာက္ေၿခမွာရွိတဲ့လူက အထက္လူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကုိ တစ္ခုခုရရွိဖုိ ့ ေတာင္းဆုိတာၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ ခြင့္ေတာင္းၿခင္းဆုိတာ ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ ဆရာ၊မ  ႏွင့္ အလုပ္ရွင္နဲ့ အလုပ္သမားၾကားတုိ ့မွာ ေတြ့ႏူိင္ပါတယ္။ ကုိရီးယားစာလုိ ခြင့္ေတာင္းခ်င္တဲ့အခါမွာဆုိရင္ ေအာက္က ေဖာ္ၿပတဲ့ အေၾကာင္းၿပ သဒါေတြကုိ သုံးရပါမယ္။ V+기때문에….,(ၿမန္မာလုိ့ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လုိ လုိရင္းအဓိပယ္ရတယ္) 못 +V (못 해요…) (တစ္ခုခုကုိRead More

ကုိရီးယားလုိ ေစ်း၀ယ္ထြက္ရေအာင္

ကုိရီးယား ေစ်း၀ယ္ ထြက္ရင္ အဂၤလိပ္လုိ ႏူိင္ငံၿခားပါ ဆုိၿပီ ေလွွွ ်ာက္သုံးလုိ ့မရဘုူး။ ကုိရီးစာမွ ကုိရီးစာကုိ သုံးလုိ ့ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအနီးနားမွာ ဘာေစ်းရွိတာလဲ။ 여기 옆에 시장이 있어요? ဟုိနားမွာ ေစ်းရွိတယ္ 거기에 있습니다. အတူတူသြားရေအာင္… ငါလည္း ၀ယ္စရာရွိတယ္။ 같이 갑시 다. 나도 사야겠어요.Read More

ကုိးရီးယားမွာ သတိထားရမယ့္ Voice Phishing ႏွင့္ Smishing

ပထမဦစြာ Voice Phishing ႏွင့္ Smishing အၾကာင္းကုိ ရွင္းၿပခ်င္တယ္။ Voice Phishing ဆုိတာဘာလဲ။  ။ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္း ၿဖစ္တဲ့ဖုန္း၊ အင္တာနက္ကုိ အသုံးၿပဳၿပီ တစ္ၿခားသူကုိ ဖုန္း(အသံၿဖင့္) ေခါ ္ဆုိၿပီ လိမ္လည္သြားတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ လူ ညာတာကုိ ဆုိလုိတာ ၿဖစ္ပါတယ္။Read More

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ သန္းၾကြယ္သူေဌးၿဖစ္လာသူ ကုိရီးယားႏူိင္ငံသား

၁၉၆၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ရက္မွာ လူေလာကကုိ ေရာက္လာတဲ့ ကုိရီးယားႏူိင္ငံသား တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။သူ ့နာမည္ကေတာ ့ ကင္(မ္)ပုန္းဆူး (Kim Boem-soo) ၿဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သာမာန္လူတန္စား မိသားစုကေန ဆင္းသက္တာၿဖစ္ေပမယ့္ လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ သူရ ဲ့တီထြင္မူေၾကာင့္ ယခုဆုိရင္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ၿဖစ္ပါၿပီ။ ဒီလုိ တစ္ခဏေလး အတြင္းမွာ ဘယ္လုိၿဖစ္ၿပီ ေအာင္ၿမင္မူရသလဲဆုိရင္….Read More

ကုိးရီးယားမွာ အလုပ္ရွာမယ္

ကုိးရီးယားမွာ အလုပ္ရွာမယ္ဆုိရင္ တစ္ၿခားႏူိင္ငံလုိ ဗီဇာက အဓိကလုိအပ္ခ်က္ ၿဖစ္သည္။ အလုပ္ကုိ ႏူတူန္ဘူ၊ပဲြစား ႏွင့္ Internet ကေန ရွာႏူိင္ပါသည္။ အမ်ားအားၿဖင့္္္ ႏူတုန္ဘူဆုိတာအလုပ္ လုပ္ခြင့္ရ ဗီဇာ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား ေလွွွွ်ာက္ရာေနရာၿဖစ္ၿပီး ကုိးရီးယားႏူိင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ ရုံးၿဖစ္ပါသည္။ ပြဲစားဆုိတာ ပုဂၢလိက အလုပ္ရွာေပးေသာ ကုိယ္စားလွယ္Read More