မိတ္ဆက္နည္း

မိတ္ဆက္တဲ့အခါမွာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ သဒါကုိ စုၿပီး တင္ေပးပါ့မယ္။ ၁။ N+ (이) 라고하니다 (နာမ္+ လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္) နာမ္ တစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္တဲ့ အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ “လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္” လုိ ့ လုိရင္းအဓိပယ္ရပါတယ္ ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္ 저는 멍멍 이라고 합니다.Read More

ေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလားေၿပာနည္း (အၾကံညဏ္ေပးနည္း)

ကုိရီးယားလုိ ေကာင္လား၊ မေကာင္းဘူလား ေမးတတ္ဖုိ ့လုိ့တယ္။ ဘာလုိ ့လဲဆုိရင္ တစ္ၿခားသူရင္ အၿမင္ကုိ သိႏူိင္ဖုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ တစ္ၿခားသူရဲ့ အုိင္ဒီယာကုိ ရခ်င္ရင္ ေအာက္မွာေဖာ္ၿပတဲ့ သဒါကုိ သုံးၿပီေၿပာဆုိရပါမယ္။ …..이/가 좋다 (좋아요)/ 나쁘다 (나빠요) –  က ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဥပမာ 가방이 좋아요 (좋다) လြယ္အိတ္က ေကာင္းလုိက္တာ..Read More

ကုိးရီးယားလုိ ခြင့္ေတာင္းနည္း

ခြင့္ေတာင္းၿခင္းဆုိတာ ေအာက္ေၿခမွာရွိတဲ့လူက အထက္လူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကုိ တစ္ခုခုရရွိဖုိ ့ ေတာင္းဆုိတာၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ ခြင့္ေတာင္းၿခင္းဆုိတာ ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ ဆရာ၊မ  ႏွင့္ အလုပ္ရွင္နဲ့ အလုပ္သမားၾကားတုိ ့မွာ ေတြ့ႏူိင္ပါတယ္။ ကုိရီးယားစာလုိ ခြင့္ေတာင္းခ်င္တဲ့အခါမွာဆုိရင္ ေအာက္က ေဖာ္ၿပတဲ့ အေၾကာင္းၿပ သဒါေတြကုိ သုံးရပါမယ္။ V+기때문에….,(ၿမန္မာလုိ့ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လုိ လုိရင္းအဓိပယ္ရတယ္) 못 +V (못 해요…) (တစ္ခုခုကုိRead More

고자 ႏွင့္(으)려고

တစ္ခုခု လုပ္ဖုိ ့ကုိ ေၿပာခ်င္တဲ့အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုက လုိရွင္း အဓိပယ္က တူေပမယ့္ သုံးရတဲ့အပုိင္းကေတာ့မတူပါဘူး။ 고자က ပုံမွန္သုံးမဟုတ္ေပမယ့္ အဆင့္ပုိၿမင့္ပါတယ္။ တီဗီေေၿကာ္ဌာ၊ အခမ္းအနားတုိ့မွာ သုံးရတာမ်ားပါတယ္။ (으)려고 ကေတာ့ ပုံမွန္သုံးၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္က ႏူိင္ငံၿခားမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ ့ လုပ္ပါတယ္ (ၿပင္ဆင္ပါတယ္) 저는 해외에서Read More

A/V-(으)며 ႏွင့္ A/V-고

ဒီႏွစ္ခုရဲ့ အဓိပယ္က “ၿပီ” ၿဖစ္ပါတယ္။ သုံးရတာ တူေပမယ့္ (으)며 က 고 ထက္ အဆင့္ၿမင့္ပါတယ္။ သုိေသာ္လည္း  (으)며 ကေတာ့ စာေရးတဲ့အခါမွာ အသုံးၿပဳတာ မ်ားပါတယ္။ 고ကေတာ့ စကားေၿပာတဲ့အခါမွာ အသုံးမ်ားတယ္.. ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္… 이 음식은 맛있으며 값도Read More

ယေန႔အတြက္ သဒၵါ

ဒီေန႔ေတာ့ သဒၵါႏွစ္မ်ဳိးတင္ေပးမယ္။ Level 2အဆင့္ရွိတဲ့ သဒၵါေတြ ဆိုေပမယ့္ အသုံးမ်ားတဲ့ သဒၵါေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရေအာင္က်က္ပါဗ်ာ….. ၁။ N+때문에 (နာမ္+ေသာေၾကာင့္) နာမ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္လို႔ ဆင္ျခင္ေပးတဲ့အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ဆိုရင္ ေနမေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္မလာတာပါ။ ျဖစ္ပ်က္ကို ရွင္းျပတဲ့အခါမွာ နာမ္နဲ႔တြဲၿပီ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာကိုRead More

V+ 게 되다

ဒီေန ့ေတာ ့ V+ 게 되다နှင့္ ပက္သက္ျပီးတင္ေပးပါ ့မယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတိတ္က မျဖစ္ေသးတာ ျဖစ္လာတဲ့ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာစကားအရ ရလာၿပီေလ၊ ျဖစ္လာၿပီ၊ ျဖစ္လာလို႔၊ ေတြ႕ျဖစ္လို႔ ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ ဥပမာကို ေအာက္က ဝါက်မွာ အတူတူ ေလ့လာၾကရေအာင္….. 3개월 부터Read More