ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကုိ ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း ကုိရီးယားလုိေၿပာမယ္

အခ်စ္ဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာရွိတယ္။ အခ်စ္ရဲ့အစြမ္းဟာ နက္နဲလွၿပီး၊ လူရဲ့စိတ္ကုိပါ ေၿပာင္းလဲႏူိင္တယ္။  တၿခားသူရဲ့  ႏွလုံးသားကုိရခ်င္ရင္ ခ်စ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ၿပပါဆုိတဲ့စကားအတုိင္း က်ေနာ္တုိ့လည္ူ ကုိယ္ရခ်င္တာ၊ လုိခ်င္တာေတြကုိ အခ်စ္စကားလုံးေတြနဲ့ ခ်ဴပ္ရေအာင္…

 

အခ်စ္ကုိ ေဖာ္ၿပတဲ့ စကားလုံးတုိင္းဟာ ခ်ဴိသာလုိ့ လူေတြ ၾကားသင့္တဲ့ အရာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္….

사랑 – အခ်စ္
사랑합니다- ခ်စ္သည္။
사랑합니다- ခ်စ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ (formal။ယွဥ္ေက်းသည္)
사랑해요-  ခ်စ္တယ္ (ရုိးသားတယ္)
사랑해 – ခ်စ္တယ္ ( ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြွေသာ)

ကုိရီးယားလုိ လူရဲ့ နာမည္ကုုိ ခ်စ္စႏုီးေလးနဲ့ ေခါ ္ခ်င္တဲ့အခါ နာမည္က ကုိရီးယားလုိ ဗ်ည္းအကွရာ (Consonant) ႏွင့္ဆုံးရင္ 아 ေပါင္းထည့္ရပါတယ္။
찬+아 = 찬아..
세동+ 아 = 세동아….
နာမည္က ကုိရီးယားလုိ သရ (Vowel) ႏွင့္ဆုံးရင္   ေပါင္းထည့္ရပါတယ္ါ။

광회+ 야=광회야
공주+ 야- 공주야
*아ႏွင့္ 야ရဲ့ ဆုိလုိရင္းက ၿမန္မာလုိ ” ေရ၊ရယ္” လုိ နာမည္ကုိ ခ်ဴ်ိသာစြာ ေၿပာခ်င္တဲ့အခါမွာ သုံးရတာၿဖစ္ပါတယ္။

___________

နာမည္လည္း ေရးတတ္ၿပီးဆုိေတာ့ အေပါ ္က ခ်စ္တယ္ဆုိတဲ့ စကားနဲ့ နာမည္ကုိ ေပါင္းရေအာင္…

 1. 찬아, 사랑합니다.
  ခ်မ္းရယ္၊ ခ််စ္တယ္။
 2. 선생님, 사랑합니다.
  ဆရာမ။ ခ်စ္တယ္
 3. 엄마, 사랑해요.
  အေမ။ ခ်စ္တယ္ေနာ္။
 4. 자기야, 사랑해.
  အသည္းေလး။ ခ်စ္တယ္။
  * ဒီေနရာမွာ စကားဆက္မသုံးထားလုိ့ ‘ က၊ ကေတာ့၊ကုိ” လုိမ် ုီးမပါတာ ၿဖစ္ပါတယ္. Direct Speech ၿဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာၿဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ေနရာမွာ ကုိယ္ၾကိုက္တဲ့ သူရဲ့ နာမည္ကုိ ထည့္ေပးရုံပါဘဲ  😀 !

ဒီလုိမ်ဴိး ေၿပာဆုိမူကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တုံ့ၿပန္ရပါတယ္။

 1. 저도 사랑합니다.(Formal)
  က်ေနာ္ လည္း ခ်စ္ပါတယ္
 2. 저도 사랑해요. (Polite)
  က်ေနာ္ လည္း ခ်စ္ပါတယ္
 3. 나도 사랑(Informal)
  ငါလည္း ခ်စ္ပါတယ္

*ဒီအေပါ ္မွာ စကားဆက္도  သုံးထားပါတယ္

________________________
The Chan

6/6/2018

 

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.