လမ္းေပ်ာက္တဲ့အခါ အကူအညီေတာင္းနည္း

Excuse me sir! Can you please tell me how to get Seoul Station လုိ မဟုတ္ဘဲနဲ ့ ကုီရီးယားလုိ  실레지만, 사을역에 어떻게 가는지 알려 줄 수 있나요? ဆုိတာပက္သက္ၿပီေတာ့ ေဆြးေႏြးရေအာင္…

ေ၀ါဟာရကေန စရေအာင္….

어떻게 –   ဘယ္လုိ
가다     – သြားသည္
오다     – လာသည္
어디 – ဘယ္မွာလဲ

길을 건너다 – လမ္းၿဖတ္သည္
밑에 – အာက္မွာ
실레지만- အားနာပါတယ္ (ေပမယ့္)
여기- ဒီေနရာ
저기- ဟုိေနရာ

죄송한데, 화장실이 어디에 있어요?
အားနားေပမယ့္ အိမ္သာက ဘယ္နားမွာ ရွိတာလဲ။
오른쪽으로 가면 바로 볼거에요.
ညာဘက္ကုိ သြားရင္ တန္းၿမင္မွာပါ။
실레지만, 이 군처에 닭갈비 집에 있나요?
အားနာေပမယ့္… ဒီအနီးတစ္၀ွက္မွာ ၾကက္ခ်င္ဆပ္ေၾကာ္ ဆုိင္ ရွိပါသလား၊
모르겠어요.
မသိဘူးခင္ဗ်ာ…

안녕하세요! 남산터워에 가고 싶은데 어떻게 가야해요?
ဟုိင္း၊ နမ္းဆမ္တာ၀ါကုိ သြားခ်င္လုိ ဘယ္လုိ သြားရမလဲ။
여기에서 2233 버스를 타면 됩니다.
ဒီေနရာကေန ၂၂၃၃ဘတ္စ္ကား စီးၿပီး သြားလုိ့ရပါတယ္

용산역에 가려면 몇 호선을 타야해요?
ေယာင္စန္းကုိ သြားခ်င္ရင္ ဘယ္ရထားလုိင္းစီးရမလဲ။
아마, 1호선을 타면 될것 같아요.
ဟုိဟာ..။ လုိင္း၁ကုိ စီးရင္ ရမယ္ထင္တယ္.

အဓိက က်ေနာ္ ေဆြးေႏြးခ်င္တာကေတာ့ အကုူညီေတာင္းခ်င္တဲ့အခါမွာ ကုိယ္ေၿပာခ်င္တဲ့ စကားေရွ့မွာ 실레지만, 죄송한데လုိမ်ဳိးကုိ ခံေပးပါ။ အဲလုိခ့ေပးတာဟာ ကုိယ့္ရဲ့ ရုိးသားမူကုိ ၿပရာက်သလုိ တစ္ၿခားသူကုိလည္း ေလးစားရာ ၾကပါတယ္။

နားမလည္းတာရွိရင္ ေမးလုိ့ရပါတယ္

(ပုံထဲက ေကာင္းမေလးဟာ ေၿမာက္ကုိးရီးယား သူေလးၿဖစ္ပါတယ္)

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.