ကုိးရီးယားႏူိင္ငံက နာမည္ၾကီးတကၠသုိလ္ေတြ တက္ေရာက္ဖုိ ့ ဘာလုိအပ္သလဲ။

ကုိရီးယားႏူိင္ငံဟာ တစ္ၿဖည္းၿဖည္းတုိးတက္လာတာနဲ ့အမွ် ႏူိင္ငံၿခားေက်ာင္းသား/သူေတြ ၀င္ေရာက္ႏႈန္းဟာတစ္ၿဖည္းၿဖည္း မ်ားလာတာေတြ ့ရပါတယ္။ အဓိကအားၿဖင့္ ကုိရီးယားစာ သင္လာတဲ့ ႏိူင္ငံၿခားသားနွုန္းဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တုိးလာတာကုိ ေတြ ့ႏူိင္ပါတယ္။ ၿပီခဲ့တဲ့ အပတ္မွာ ကုိးရီးယားေက်ာင္း၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီ တင္ၿပခဲ့ပါၿပီ။ အခုေတာ့ နာမည္ၾကီးေက်ာင္းမွာ ၀င္ေရာက္ဖုိ ့ ဘာအရည္ခ်င္းေတြ လုိအပ္လဲဆုိတာ ပက္သက္ၿပီတင္ၿပပါမယ္။ ကုီးရီးယားႏူိင္ငံက နာမည္ႀကီး တကၠသုိလ္မ်ားကေတာ့

  1. Seoul National University (Seoul)
  2. KAIST (Deajeon)
  3. Yonsei University (Seoul)
  4. Korea University (Seoul)
  5. Pusan National  University (Busan)
  6. Hanyang University (Seoul)
  7. Sogang University (Seoul)
  8. Chung-Ang University (Seoul)
  9. EWha Womans Univeristy (Seoul)
  10. Pohang University of Science and Technology (Pohang) ___1

ဘာေတြလုိအပ္လဲ
၁။ အဓိကအားၿဖင့္ TOPIK ႏွင့္ TOFLE ရမွတ္ကုိ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ ်ာက္လြွာတင္တဲ့အခါမွာ လုိအပ္ပါတယ္။
၂။ ေက်ာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ၿဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိ အဂၤလိပ္ မဟုတ္ရင္ ကုိရီးယားလုိေရးၿပီ ေလွ်ာက္လြွာႏွင့္ တစ္ခါတည္း ၀င္တင္ဖုိ ့လုိအပ္ပါတယ္။

၃။ ကုိယ့္ေလွ ်ာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ဘဏ္မွာ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္ဆုိတာကုိ ရွိေၾကာင္းၿပဖုိ ့ ကုိရီးယားဘဏ္မွာ ေထာက္ခံစာယူၿပီးၿပပါ။ ဒီေထာက္ခံစာကုိေတာ့ တကယ္ေကာင္းတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာသာ ေတာင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေထာက္ခံစာဟာ ဗီဇာနွင့္ သက္ဆုိင္မူမရွိပါဘူး။
၄။ ကုိယ့္ရခဲ့တဲ့ ဘဲြ ့လက္မွတ္ အဂၤလိပ္လုိဘာသာၿပန္ႏွင့္ အမွတ္စာရင္း။
၅။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အဂၤလိပ္လုိ ဘာသာၿပန္။

ဒီဟာေတြကုိ အဓိကအားၿဖင့္ လုိအပ္ပါတယ္။ သုိေပမယ့္ ေက်ာင္းတုိင္းဟာ မတူၾကလုိ့ တစ္ခ်ဳိ ့ေက်ာင္းေတြဆုိရင္ TOPIK ႏွင့္ TOFLEေတာင္ မလုိဘူး။

ဘယ္လုိေက်ာင္းေလွွ ်ာက္ရမလဲ

အေပါ ္က စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ ၿပည့္ဆုံၿပီးဆုိရင္ စာတုိက္ကေန ေက်ာင္းကုိ ပုိ ့လုိ့ရပါတယ္။ ၿမန္မာႏူိင္ငံ ကေန EMSကေနတစ္ဆင့္ ပုိ ့လုိ့လည္းရပါတယ္။ လိပ္စာကုိေတာ့ ေက်ာင္းရဲ့တရား၀င္ ၀က္ဆုိဒ္မွာ ရယူပါ။ တကယ္လုိ့ ဒီလုိမလုပ္ခ်င္ဘူုးဆုိရင္ အင္တာနက္ကေန ေလွ ်ာက္လြ်ာတင္နည္းအတုိင္း တင္ရပါ့မယ္။

ေက်ာင္းအပ္ၿပီဆုိရင္ ေက်ာင္းဘက္ကေန အင္းတားဗ်ဴံးေခါ ္ပါ့မယ္။ ေကာင္းေကာင္းေၿဖႏူိင္ရင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကုိ ေအာင္ၿပီၤလုိ့ ဆုိလုိ့ရၿပီၤ…………..2

ေက်ာင္းကေနလက္ခံၿပီဆုိရင္ ေသြးစစ္ၿပီး ဗီဇာလုပ္ဖုိ ့သာလုိပါေတာ့မယ္…………

Reference
1. https://www.4icu.org/kr/
2. http://www.studyinkorea.go.kr/en/main.do

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.